بازگشت

گروه: احكام شرعي
 
 
مرکز پاسخگو:ستاد اقامه نماز
موضوع اصلي:روزه خواري به جهت امتحان - فقهي
موضوع فرعي:روزه خواري به جهت امتحان
سؤال:ايا داشتن امتحان دليل موجهي براي خوردن روزه است
جواب:

امتحان داشتن عذر شرعي

نيست و نميتوان به سبب آن روزه

نگرفت و اگسي كسي عمداش به اين

جهت روزه نگيرد، بايد علاوه بر

قضا كفاره هم بدهد. اما اگر انسان

بعد از گرفتن روزه ،دچار ضعف

شديدي بشود كه قابل تحمل

نباشد، ميتواند روزه را افطار نمايد

و بعداش قضاي آن را انجام دهد، در

اين صورت كفاره ندارد. البته بايد

توجه داشت كه براي ضعفهاي

معمولي نميتوان روزه را خورد

زيرا اين گونه ضعف كم و بيش براي

همه هست و لازمهئ روزه ميباشد.