بازگشت

گروه: احكام شرعي
 
 
مرکز پاسخگو:ستاد اقامه نماز
موضوع اصلي:استعمال قطره در حال روزه - فقهي
موضوع فرعي:استعمال قطره در حال روزه
سؤال:ريختن دارو در چشم در حال روزه چه حكمي دارد
جواب:

ريختن دوا به چشم در حال

روزه اشكال ندارد.