بازگشت

گروه: احكام شرعي
 
 
مرکز پاسخگو:دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي:احكام شرعي
موضوع فرعي:احكام شرعي
سؤال:چون خانواده شهيد هستيم، بنياد 15 خرداد و مسائل و خوراك را با تخفيف 30% با دفترچه به ما ميدهند. يكي از اعضاي خانواده ما كفاره روزهاش را ميدهد، امّا نه به صورت پول، بلكه به صورت اجناس. قيمت اجناسي كه از بنياد ميگيريم، از قيمت بيرون ارزانتر است. آيا ميتوان اين اجناس را براي كفّاره بدهيم يا بايد به قيمت آزاد حساب كنيم؟


جواب:

به قيمت آزاد حساب كردن لازم نيست، ولي بايد توجه داشت كه هر جنسي را نميشود به عنوان كفاره روزه داد، بلكه بايد براي هر روز كفاره (كفاره عذري) يك مدّ كه تقريباً ده سير (750 گرم) است، طعام، يعني گندم و جو و برنج و نان و مانند اينها داده شود،(1) يعني چيزي كه غذا محسوب ميشود. در كفاره عمدي يعني كسي كه در ماه رمضان عمداً و بدون عذر شرعي روزهاش را بخورد، بايد شصت فقير را غذا بدهد، يا به هر يك از آنها 750 گرم طعام دهد، يا يك بنده آزاد كند و يا دو ماه پي در پي روزه بگيرد.(2)

بنابراين اگر شما برنج ارزان قيمت هم خريده باشيد، ميتوانيد همان را (به مقداري كه در كفاره لازم است) به عنوان كفاره روزه به فقير بدهيد.

پي نوشتها:

1. توضيح المسائل مراجع، مسئله 1705، 1707، 1725، 1728 و 1729.

2. همان، مسئله 1660 و 1710.