بازگشت

گروه: احكام شرعي
 
 
مرکز پاسخگو:ستاد اقامه نماز
موضوع اصلي:عجز از پرداخت كفاره - آيت الله بهجت- فقه
موضوع فرعي:عجز از پرداخت كفاره
سؤال:در صورت ناتواني در پرداخت كفاره روزه تكليف چيست
جواب:

در صورتي كفاره جمع بر انسان واجب ميشود كه روزه دار در ماه

رمضان با چيز حرامي روزه خود را باطل كند چه آن چيز اصلا حرام باشد

مثل اين كه شراب بخورد و يا نعوذ بالله زنا كند يا به جهتي حرام شده باشد

مثل نزديكي كردن زن در حال عادت ماهانه كه تفصيل آن در رساله موجود

است. واگر روزه دار در ماه مبارك رمضان با شي حلال روزه را باطل كند مثلا

آب بياشامد يك كفاره كفايت ميكند. و در صورتي كه در آمدي ندارد و تحت

تكفل پدر است هر وقت قدرت پيدا كرد بايد بدهد. و كسي كه روزه قضا و

كفاره داشته باشد نميتواند روزه مستحبي بگيرد. (جامع المسائل، صص

158 و 159)