بازگشت

گروه: احكام شرعي
 
 
مرکز پاسخگو:دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي:احكام شرعي
موضوع فرعي:احكام شرعي
سؤال:اگر بخواهيم براي اموات خود نماز و روزه بگيريم، پولش را به چه كسي و كجا بايد داد؟ قيمت نماز و روزه يك سال چقدر است؟ اگر بخواهيم به حوزه علميه قم بفرستيم، چطور بفرستيم؟


جواب:

نماز و روزه اموات را مي توانيد خودتان انجام دهيد، ولي بايد توجه داشت كسي كه نماز قضاي ميّت را مي خواند، بايد نمازش صحيح باشد. مي توانيد پول بدهيد شخص ديگري نماز و روزه ميت را انجام دهد.

در محل خودتان با مراجعه به امام جماعت مسجد محل يا امام جمعه و يا روحاني ديگري كه مي شناسيد، مسئله را مطرح كنيد تا شما را راهنمايي كنند.

اگر مايل باشيد پول نماز و روزه را به قم بفرستيد، مي توانيد با تماس تلفني با دفتر مرجع تقليد خود قيمت را سؤال كنيد و شماره حساب بگيريد و پول را واريز نماييد يا به روحاني يا شخص مطمئن دهيد تا آن را به دفتر مرجع برساند.

چون ممكن است مقلّد آيت اللَّه بهجت باشيد، شماره تلفن دفتر ايشان را مي نويسيم:

7740220 و 0251-7743271-3