بازگشت

گروه: احكام شرعي
 
 
مرکز پاسخگو:دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي:احكام شرعي
موضوع فرعي:احكام شرعي
سؤال:كسي كه ميان محل كار و وطن تردد ميكند، براي صحت روزه لازم است قبل از اذان ظهر در وطن يا محل كار باشد؟


جواب:

كسي كه دائم السفر يا كثيرالسفر است و براي شغلش زياد مسافرت ميكند، هنگام رفتن و مدتي كه در سفر است و هنگام برگشتن، همه جزء مسافرت او حساب ميشود. در هر كجا كه باشد، نمازش تمام و رزهاش صحيح است. لزومي ندارد هنگام برگشت به خانه قبل از ظهر به وطن برسد تا روزهاش صحيح باشد. اگر بعد از ظهر برسد، روزهاش صحيح است.(1)

پينوشتها:

1 - آيت الله خامنهاي، اجوبةالاستفتاآت، ج1، س 653.