بازگشت

گروه: احكام شرعي
 
 
مرکز پاسخگو:ستاد اقامه نماز
موضوع اصلي:احكام نفاس - فقهي
موضوع فرعي:احكام نفاس
سؤال:حكم زني كه زايمان كرده براي نماز و روزه چيست
جواب:

از هنگام تولد بچه تا حداكثر ده روز، نفاس حساب ميشود و اگر خون از

ده روز بگذرد، به اندازه روزهاي عادت او در حيض نفاس و بقيه استحاضه

است. و اگر عادت ندارد، تا ده روز نفاس و بقيه استحاضه است.

در پايان گفتني است قضاي نماز و روزههاي ترك شده، واجب فوري نيست،

ميتوانيد هر زماني كه فرصت داشتيد آنهارا قضا كنيد.