بازگشت

گروه: احكام شرعي
 
 
مرکز پاسخگو:دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي:احكام شرعي
موضوع فرعي:احكام شرعي
سؤال:هنگامي كه به سن تكليف رسيدم، توانايي جسمي لازم براي گرفتن روزه نداشتم، حتي تا كنون كه چهل سال دارم روزه نگرفتهام. دكتر گفته روزه نگيرم. وظيفه من نسبت به قضا و كفاره چيست؟


جواب:

در اوايل بلوغ، همين طور بعد از آن تا كنون كه در اثر بيماري، روزه گرفتن براي شما ضرر داشته، روزه بر شما روزه واجب نبوده و الآن هم واجب نيست. نيز قضاي آنها بر شما واجب نيست. فقط بايد به تعداد روزههايي كه تا كنون نگرفتهايد، براي هر روز 750 گرم نان به فقير بدهيد.

اين مقدار كفّاره بر شما واجب است، نه بر مادرتان و نه بر شوهرتان. اگر توان مالي نداريد و نميتوانيد آنها را پرداخت كنيد، فعلاً بر شما چيزي واجب نيست؛ تا آخر عمر، كه اگر وضع مالي خوبي داشتيد، بايد پرداخت كنيد.