بازگشت

گروه: احكام شرعي
 
 
مرکز پاسخگو:ستاد اقامه نماز
موضوع اصلي:فلسفه احكام
موضوع فرعي:فلسفه نماز شكسته
سؤال:دليل شكسته نماز و قضاي روزه مسافر چيست؟
جواب:

اين گفته به جهت اين بوده كه اتصال صفهاي نماز به هم نخورد. البته با خالي بودن جاي يك نفر و نبود فاصله زياد، اتصال به هم نميخورد، و در صورت مذكور نماز ديگران بر عهده شما نيست. لازم به ذكر است نماز جمعه شكسته نميشود شايد مقصود شما نماز عصر است.