بازگشت

گروه: احكام شرعي
 
 
مرکز پاسخگو:دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي:احكام شرعي
موضوع فرعي:احكام شرعي
سؤال:آيا مي توان به علّت ضعفي كه در اثر روزه گرفتن به انسان دست مي دهد، روزه نگرفت؟


جواب:

انسان نمي تواند براي ضعف، روزه را بخورد، ولي اگر ضعف به قدري است كه معمولاً نمي شود آن را تحمل كرد، خوردن روزه اشكال ندارد.(1)

به فتواي برخي از مراجع: اگر به واسطة ضعف مشقت شديدي براي روزه دار ايجاد شود، به طوري كه معمولاً نمي شود آن را تحمل كرد، خوردن روزه اشكال ندارد.(2) كسي كه به واسطة پيري نمي تواند روزه بگيرد يا براي او مشقّت دارد، روزه بر او واجب نيست، ولي در صورت دوم بايد براي هر روز يك مدّ كه تقريباً ده سير (750 گرم) گندم يا جو يا نان است، به فقير بدهد.(3)

پي نوشت ها:

1. توضيح المسائل مراجع، ج 1، مسئلة 1583.

2. همان، ذيل آن.

3. همان، مسئلة 1725.