بازگشت

گروه: احكام شرعي
 
 
مرکز پاسخگو:دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي:احكام شرعي
موضوع فرعي:احكام شرعي
سؤال:خواهرم مي گويد كه برادر شوهرش شخص مناسبي براي ازدواج با من است و از من مي خواهد با خودنمايي و اظهار علاقه كردن به او تمايلم را براي ازدواج نشان دهم. در حالي كه آن شخص مورد پسند من نبوده و به امور شرعي و اعتقادي پاي بند نيست. نه نماز مي خواند. نه نماز مي خواند و نه روزه مي گيرد. لطفاً راهنمايي فرماييد.


جواب:

خواهر گرامي! فردي كه خواهرتان انتخاب كرده و ازدواج با او را به شما پيشنهاد مي دهد، همان گونه كه خودتان دغدغة خاطر داشته و او را نمي پسنديد، نمي تواند براي ازدواج با شما مناسب باشد.

شخصي كه نماز نمي خواند، روزه نمي گيرد و حتي اعتقاد به اصول و فروع دين ندارد، ممكن است افرادي را كه به اين اصول پاي بندند را مسخره كند، پس چگونه مي تواند فردي مناسب و شايسته براي زندگي و همزيستي زير يك سقف باشد؟!

پيشنهاد غير منطقيِ پا پيش گذاشتن و اظهار تمايل كردن و بازگذاشتن صورت و نشان دادن زيبايي ها براي جلب توجه و ايجاد كشش، نه تنها مفيد نيست، بلكه شخصيت يك زن مسلمانِ با عفت و آبرو زير سؤال مي رود و جرأت نامحرم آشكار مي شود. البته ايرادي ندارد كه فردي متدين، متعهد و با اخلاق مورد انتخاب زن قرار گرفته و از راه هاي غير محسوس و غير مستقيم به او فهمانده شود، تا اسباب وصلت صورت گيرد، اما موردي كه خودتان آن را نمي پسنديد و نسبت به او اشكال هاي اساسي داريد، از موضوع خارج است. هر چند بازگذاشتن قرص صورت از نظر فقها براي زنان جايز است، در صورتي كه زينت نشده باشد.

پا پيش گذاشتن و اظهار تمايل از طرف زن و خانواده اش، در عرف جامعه مقبول نيست و اگر استثنا پذير باشد، بايد در موردي انجام گيرد كه فرد مورد نظر از همه جهت مطمئن بوده، علاوه بر آن از راه غير مستقيم انجام شود، ولي در مقابل افراد نامطمئن و نا مناسب، چنين اقدامي با زير سؤال بردن شخصيت زن و خانواده اش برابر است.

انتخاب فردي كه نماز نمي خواند، روزه نمي گيرد و صريحاً مقدسات اسلامي را هر چند روي كج سليقگي و ناداني زير سؤال مي برد، براي شما كه در نقطة مقابل قرار داريد و نسبت به امور مقدس و شرع و دين حساسيت نشان مي دهيد، اشتباهي بزرگ و غير قابل جبران است. نظر كردن به دين و اخلاق همسر از توصيه هاي اولياي الهي است. پيامبر گرامي اسلام(س) فرمود: اگر كسي (خواستگاري) آمد كه از اخلاق و دينش راضي بوديد، به او زن بدهد و الاّ فتنه و فساد بزرگي انجام داده ايد.[1]

نكات پاياني:

1_ با توجه به سن و سال و موقعيت خوب، براي ازدواج، عجله نكنيد. ان شاءالله با فرصت هاي خوبي كه داريد، در اين امر مهم موفق مي شويد.

2_ اگر چه هر جواني در سن و سال بحراني زندگي به انتخاب همسر شديداً نيازمند است، اما يك انتخاب بد و با عجله، وضع و حالي را كه مي تواند با اندكي صبر و حوصله معتدل كند، زندگي را به جهنمي تبديل مي كند كه همه چيز را مي سوزاند.

3_ طبق حديث مورد اشاره، داشتن دين و اخلاق دو ويژگي عالي و نيكو براي انتخاب همسر است. علاوه بر اين شخصي كه داراي دين و اخلاق است و از نسب خانوادگي بهره مند مي باشد، بهترين گزينه خواهد بود.

در پايان به اين مسئلة شرعي توجه كنيد:

خودنمايي كردن به منظور گناه انداختن ديگري حرام است، به طور مثال اگر خانمي به گونه اي خودنمايي كند كه نگاه مرد نامحرم به او جلب شود و يا به او اقبال كند،حرام است. راه رفتن به گونه اي خاص، حرف زدن، انجام حركاتي خاص، لبخند زدن و يا خنديدن هايي خاص به نامحرم.....1[2]

[1]وسايل الشيعه،ج 14، كتاب نكاح، ص 51، حديث 2.

[2]احكام روابط زن و مرد، ص 178، مسئلة 224.