بازگشت

گروه: احكام شرعي
 
 
مرکز پاسخگو:دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي:احكام شرعي
موضوع فرعي:احكام شرعي
سؤال:بنده بعد از چند سال فهميده ام سرمه مانع نفوذ آب است. آيا نمازهاي قبلي قضا دارد؟ در صورتي كه نمي دانم چه مدّت بوده و حتي بااين حال روزه گرفته ام، حكم چيست؟
جواب:

معمولاً سرمه مانع نفوذ آب نيست و براي وضو يا غسل اشكالي ايجاد نمي كند مگر اين كه سرمة خاصّي بشاد كه مانع رسيدن آب به پوست بدن باشد. در اين صورت نمازهايي را كه يقين داريد با اين حال خوانده ايد بايد قضا كنيد. بطلان نماز و وضو ضرري براي روزه ندارد. اگر غسلبا اين حالت انجام گرفته و باطل باشد، روزه ها قضا ندارد.[4]