بازگشت

گروه: احكام شرعي
 
 
مرکز پاسخگو:پاسخگوئي به سؤالات ديني آستان قدس رضوي
موضوع اصلي:نماز مسافر
موضوع فرعي:حكم نماز و روزه دانشجويان شهرستانها
سؤال:لطفاً درمورد حكم نماز وروزه دانشجوياني كه شهرستاني مي باشند ودرحال حاضر محل تحصيلشان دانشگاه مشهد مي باشد توضيح كامل عنايت فرماييد .
جواب:

1-درسفر براي تحصيل علم نماز شكسته است وروزه هم صحيح نيست . اعم از اينكه سفرشان هفتگي باشد يا روزانه ولي كسي كه براي كار آزاد يا اداري مسافرت مي كند اگر بين وطن يا محل سكونت ومحل كارش هر ده روز حداقل يك مرتبه رفت وآمد نمايد ، بايد ازسفر دوم به بعد نماز خودراتمام بخواند وروزه او صحيح است واگر بين دوسفري كه براي كار كردن مي رود ده روز دروطن يا جاي ديگري بماند درسفر اولي كه بعد از اقامت ده روزه براي كار كردن مي رود ، نمازش شكسته است ونمي تواند روزه بگيرد .
خلاصه نماز كسي براي تحصيل علم جائي مسافرت مي كند نمازش شكسته است وروزه هم صحيح نيست . مگر قصد ده روز بكند نماز تمام وروزه صحيح يا يك ماه متوالي دريك جا بماند بعد از 31 روز نمازش تمام وروزه هم صحيح است % ا
اجوبه الاستفتاءآت ص 132 مسئله 652