بازگشت

گروه: احكام شرعي
 
 
مرکز پاسخگو:دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي:احكام شرعي
موضوع فرعي:احكام شرعي
سؤال:اگر كسي مدتي نماز و روزه هاي خود را انجام نداده و حالا پشيمان شده ولي نمي داند چقدر نماز و روزة قضايي دارد، چه بايد بكند؟


جواب:

خواهر گرامي! با آرزوي موفقيت براي شما در تمامي مراحل زندگي.

اگر كسي نماز و روزة قضايي داشته باشد و مقدار آن ها را نداند، بايد مقداري كه يقين داد قضا شده،انجام دهد و لزومي ندارد كه حداكثر را انجام دهد، مثلاً اگر كسي نمي داند صد نماز يا صد روزه قضا دارد يا 150 تا، قضاي صد تا كافي است؛ گرچه بهتر است مقدار بيشتر را قضا نمايد. كسي كه عمداً روزه هايش را خورده باشد، بايد غير از قضا، كفاره نيز بدهد و توبه و استغفار بكند، تا خداوند از گناهان او درگذرد و به عقوبت گناهانش دچارش نسازد.