بازگشت

گروه: احكام شرعي
 
 
مرکز پاسخگو:دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي:احكام شرعي
موضوع فرعي:احكام شرعي
سؤال:آيا اين درست است كه در بعضي از روزها نبايد روزه گرفت؟ آن ها چه روزهايي است؟


جواب:

در تمامي روزهاي سال روزه گرفتن جايز و مستحب است مگر روز عيد قربان و عيد فطر كه روزه گرفتن در اين دو روز حرام است. روزة روز عاشورا مكروه است و روزه گرفتن بانوان در ايام عادت ماهانه نيز صحيح نيست. روزة مسافر نيز صحيح نيست، يعني كسي به مسافرت 8 فرسخي يا بيشتر مي رود و كمتر از ده روز در محلّ مسافرت مي ماند نبايد روزه بگيرد. همچنين روزه گرفتن انساني كه بيمار است به طوري كه روزه براي او ضرر دارد جايز نيست.[1]

[1] توضيح المسائل مراجع، ج 1، احكام روزه.