بازگشت

گروه: احكام شرعي
 
 
مرکز پاسخگو:دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي:احكام شرعي
موضوع فرعي:احكام شرعي
سؤال:اگر در ماه مبارك رمضان زني براي غسل واجب، سر خود را كاملاً زير آب كند روزة او باطل است؟ چرا؟


جواب:

روزه دار نمي تواند تمامي سر خود را در آب داخل كند. اگر عمداً اين كار را بكند، روزه اي باطل مي شود. علّت آن رواياتي است كه از اين كار نهي كرده است1[1] و فلسفة آن بر كسي معلوم نيست، ولي احكام الهي بدون حكمت نيست و يك علت اين كه حكمت حكم گفته نشده اين است كه روح تعبّد در انسان زنده شود. ديگر اين كه با پيشرفت علم، حكمت ها روشن مي شود تا باعث تقويت ايمان گردد. چنان كه در مورد ضرورت خاك مالي كردن ظرفي كه سگ دهن زده باشد، اين گونه شد كه كاشف ميكرب گفت: راهي براي كشتن آن جز خاك مالي نيست.[1] وسائل الشيعه، ج 7، ص 22.