بازگشت

گروه: احكام شرعي
 
 
مرکز پاسخگو:دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي:احكام شرعي
موضوع فرعي:احكام شرعي
سؤال:دختري هستم هفده ساله كه هر وقت مردي را مي بينم (حتي پدر يا برادرانم) حالت تحريك پذيري به من دست مي دهد. از اين رو با ديگران ارتباط كمي دارم . فكر مي كنم اين حالت شهوتي است و احساس مي كنم نماز و روزه هايم باطل هستند. مرا راهنمايي كنيد.


جواب:

خواهر گرامي! از اين كه ما را محرم اسرار خود دانسته و مشكلتان را با ما در ميان گذاشتيد، تشكر مي كنيم.

تمايل دروني به جنس مخالف از پيامدهاي بحران بلوغ در پسران و دختران و نشانة بيداري غريزة جنسي است. وجود اين تمايل و احساس دروني مضر نيست، ولي بايد تعديل شود.

راه تعديل غريزه، گوشه گيري و گريز از جامعه و خانواده نيست؛ چه بسا اين محروميت، آتش نهفته را شعله ورتر مي سازد. گرايش به تنهايي و انزوا در دورة بلوغ براي نوجوانان، يكي از خواست ها و نيازهاي اساسي است. اما اين گرايش نبايد بيش از حد باشد، زيرا اين حالت ها به افسردگي شديدي منجر مي شود. براي پيش گيري از طغيانِ غريزة جنسي توجه به اموري لازم است:

1ـ طرد افكار شيطاني؛ امام علي(ع) مي فرمايد: كسي كه در اطراف گناه بسيار بينديشد، سرانجام به آن گناه كشيده خواهد شد.1[1]

2ـ پركردن اوقات فراغت؛ تنهايي، محيط مساعدي را براي روي آوردن به افكار شيطاني فراهم مي كند. از اين رو پرهيز از تنهايي و ايجاد موانع، مقدمات گناه را از بين مي برد.

3ـ كنترل چشم؛ نگاه، راهبر دل و دام شيطان و بذر شهوت است. براي مهار غريزة جنسي بايد از ديدن آن چه ميل جنسي را تحريك مي كند، خودداري كرد. در صورت پيش آمدن چنين صحنه هايي، خود را از ادامة نگاه باز داشت. امام علي(ع) مي فرمايد: بهترين عامل روي گرداني از شهوات، فرو بستن چشم ها است.[2] البته به هنگام برخورد با مردم نمي توان چشم را به كلي فرو بست، اما مي توان در نگاه كردن منطقه وسيعي را زير نظر گرفت تا نامحرم از حوزة ديد خارج گردد.

4ـ ازدواج؛ راه صحيح ارضاي غريزة جنسي، ازدواج است. رسول خدا(ص) مي فرمايد: اي گروه جوانان، هر يك از شما كه قدرت ازدواج دارد، حتماً اقدام كند، زيرا اين بهترين وسيله است كه چشمه را از نگاه هاي آلوده و عورت را از بي عفتي محافظت مي كند.[3]

هر چند از نظر اسلام، ازدواج مستحب است، ولي در جايي كه ترك گناه بسته به آن باشد، آن را واجب مي داند. فقها فرموده اند: كسي كه به دليل نداشتن زن و يا شوهر به حرام مي افتد، واجب است ازدواج كند.2[4]

با توجه به موضوعي كه در نامه نوشته ايد، توصيه مي كنيم در مورد ازدواج تصميم جدي بگيريد.

5ـ عفت پيشگي؛ اگر ازدواج ميسر نبود، قرآن مجيد راه مقابله با طغيان غريزة جنسي را خويشتن داري و عفت پيشگي مي داند: آن ها كه امكان ازدواج ندارند، بايد عفت پيشه كنند تا خداوند آنان را به فضلش بي نياز كند.3[5] تسلط بر نفس و حفظ عفاف و تعديل غريزة جنسي، كار بسيار دشواري است كه نياز به مقاومت سرسختانه دارد. امام علي(ع) مي فرمايد: شهوت ها و خواسته هاي نفساني، بيماري هاي كشنده هستند و بهترين داروي آن ها، صبر و پايداري در برابر آن ها است.[6]

6ـ تمرين و تلقين؛ قبل از برخورد با جنس مخالف، به خود تلقين كنيد كه مي توانم بر خود مسلط شوم و تحت تأثير قرار نگيرم. اين جمله را چند مرتبه تكرار كنيد و بدون ترس و اضطراب برخورد كنيد و اين جمله را به ياد بياوريد. به تدريج مشكل شما بر طرف خواهد شد. قطعاً ارادة شما برتر از عادات ناپسند است و با به كارگيري اراده، همة مشكلات بر طرف خواهد شد.

[1]غررالحكم، ج 4، ص 392.

[2]غررالحكم، ج 6، ص 164.

[3]مكارم الاخلاق، ص 100.

[4]توضيح المسائل مراجع، مسئلة 2443.

[5]نور (24) آية33.

[6]غررالحكم، ج 1، ص 72.