بازگشت

گروه: احكام شرعي
 
 
مرکز پاسخگو:دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي:احكام شرعي
موضوع فرعي:احكام شرعي
سؤال:من قبلاً حدود دو سال يا بيشتر مقلد حضرت آيت الله فاضل لنكراني بودم، ولي به دليل اين كه دانش آموز بودم و روزهاي جمعه به وطنم باز ميگشتم، براي اين كه نمازهايم كامل باشد، به حضرت آيت الله مكارم تغيير دادم. آيا تغيير مرجع اشكال دارد؟


جواب:

بنابر فتواي آيت الله فاضل رجوع كردن از مجتهد زنده به مجتهد زندة ديگر جائز است. بنابراين رجوع شما اشكالي ندارد،[1] ولي به فتواي اكثر مراجع تغيير دادن و عوض كردن مرجع جائز نيست مگر در موردي كه يقين حاصل شود مرجع دومي اعلم از اولي است، يا مرجع اولي شرايط لازم براي مرجعيت را نداشته است.

ميتوانستيد در مسئلهاي كه مشكل داشتيد، به فتواي آيت الله مكارم برگرديد، نه در كل مسائل. در هر صورت تغيير شما اشكالي ندارد.[1]آيت الله فاضل، توضيحالمسائل، مسئلة 11.