بازگشت

گروه: اخلاق و عرفان اسلامي
 
 
مرکز پاسخگو:مركز فرهنگي نهاد رهبري در دانشگاه ها
موضوع اصلي:اخلاق و عرفان
موضوع فرعي:مبارزه با نفس-دوري از گناه-گناهان جنسي
سؤال:نماز و روزه ام را بجاي مي آورم ولي هر كار مي كنم اين گناهانم را ترك كنم نمي توانم گناهان جنسي را ترك كنم؟
جواب:

ناه انسان هر قدر سنگين باشد، يأس از رحمت و آمرزش از خداوند از آن سنگين تر است. شما بحمدالله به بسياري از كارهاي خوب و پسنديده اشتغال داريد كه مداومت بر آن موجب نجات خواهد بود. درست است كه شما از ديدگاه خود، نقطه ضعف خود را مي بينيد و در صدد جبران آن هستيد، ولي از ديدگاه يك ناظر بيروني وضعيت شما همانند جسمي سالم و بانشاط است كه در حال مبارزه با يك بيماري است كه بدون ترديد در اين مبارزه موفق خواهد بود. بنابراين: - تصور نكنيد كه خداوند به خاطر يك گناه و يا گناهاني چند، آدمي را از درگاه خود مي راند: «{/Bإِنَّ اَللَّهَ يَغْفِرُ اَلذُّنُوبَ جَمِيعاً{w13-17w}{I39:53I}/}، و {/Bلا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اَللَّهِ {w8-12w}{I39:53I}/}، و {/Bلا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اَللَّهِ {w10-14w}{I12:87I}/}». - عادت مذكور نبايد از نظر رواني موجب شود خداي ناكرده شما در انجام اعمال خير و عبادات ترديد كنيد؛ بلكه: «{/Bإِنَّ اَلْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ اَلسَّيِّئاتِ {w10-13w}{I11:114I}/}» خوبي ها سرانجام ميدان را بر بدي ها تنگ خواهد كرد و آنها را از بين خواهد برد. ما مطمئن هستيم (نه اينكه به شما تلقين كنيم) كه شما در اين معركه پيروز خواهيد شد. البته با توكل بر خداوند و استمداد از او. - همواره خود را نصيحت نموده و بر نفس خويش بانگ زنيد: «اي بيچاره! تا كي گرفتار هواي نفس باشي و سرمايه گران مايه عمر را تباه سازي و به معصيت رب الارباب پردازي؟ چرا براي اندكي لذتي پوچ و گذرا خود را گرفتار دوزخ ابدي سازي؟ اگر لحظه اي ديگر فرشته مرگ تو را در رسد و جانت به حلقوم رساند، با چه وضعي به ديار برزخ رهسپار مي شود؟ نه!نه! هرگز! بايد عزمي قاطع و استوار داشته باشم و با استمداد از خداي سبحان و پروردگار رحيم و مهربان - كه با اين همه معصيت باز هم مرا مشمول الطاف خود ساخته - پيمان بندم و سربه بندگي او سپارم و زنجير شيطان نفس بگسلم. اين بار بايد چنان ابليس لعين را از خود دور سازم كه ديگر در من وسوسه نكند و با دست خالي از من روي برتابد!» با خود بگو: {Sبا تبر بردار و مردانه بزن # تو علي وار اين در خيبر بكن S} - همه روزه صبح نيم ساعت ورزش كنيد. - فعاليت هاي روزانه خود را زياد كنيد و شب تا كاملا خسته نشده ايد نخوابيد و سعي كنيد هيچ گاه بيكار نباشيد. - خواب خود را كم كنيد و صبح ها زودتر برخيزيد (بعد از نماز صبح هرگز نخوابيد). - از عوامل محرك حتي الامكان دوري گزينيد. - به صله رحم و ارتباطات اجتماعي بسيار بپردازيد و به نزديكان و اقوام خود بيش از پيش اظهار علاقه و محبت نماييد. - كتاب «معاد» شهيد دستغيب را روزي ده صفحه مطالعه كنيد. - دراولين فرصت ولو بدون هيچ سرمايه اوليه، با توكل به خداي مهربان براي ازدواج اقدام كنيد و به اين آداب پوچ جاهلي كه اشاره كرده ايد، ذره اي اهميت ندهيد و آن را بشكنيد. - همه روزه بعد از نماز با خدا عهد كنيد، كه تا نوبت نماز بعدي آن عمل را انجام ندهيد و بر عهد خود استوار و ثابت قدم بمانيد.