بازگشت

گروه: اخلاق و عرفان اسلامي
 
 
مرکز پاسخگو:مركز فرهنگي نهاد رهبري در دانشگاه ها
موضوع اصلي:اخلاق و عرفان
موضوع فرعي:گريه در عزاداري-موانع گريه
سؤال:علت نيامدن اشك در روزهاي مثل عاشورا چيست
جواب:

اين مسئله ممكن است علل مختلفي داشته باشد كه برخي جسمي و برخي روحي و رواني هستند. برخي به طور كلي از نظر فيزيكي كم اشك مي باشند. از نظر روحي و رواني نيز امور مختلفي موجب قساوت و كم اشكي مي شوند، از جمله آنها سرگرمي به ملاهي است.