بازگشت

گروه: اخلاق و عرفان اسلامي
 
 
مرکز پاسخگو:مركز فرهنگي نهاد رهبري در دانشگاه ها
موضوع اصلي:اخلاق و عرفان
موضوع فرعي:ارشاد برادر-دوستان بد
سؤال:برادرم به نماز و روزه اهميت نمي دهد و با دوستان بد رفت و آمد داردچگونه او را راهنمايي كنم ؟
جواب:

مهر و محبت سرمايه اصلي براي تربيت است. 1- سعي كنيد با برادرتان صميمي باشيد و در آغاز، به درد دل او گوش كنيد، پس از آن او با شما همراهي خواهد كرد. 2- علاوه بر آن اگر بتوانيد دوستان خوبي براي او پيدا كنيد كه او از معاشرت با افراد ناباب دست بكشد، بسيار مؤثر است. 3- از كساني كه شخصيت آنها مورد قبول برادرتان است، استفاده كنيد و از آنها بخواهيد كه با روش صحيح وي را ارشاد كنند. 4- شما و مادرتان براي او بسيار دعا كنيد و از خدا بخواهيد كه قلب او را به خود متوجه و او را از شرور حفظ نمايد. 5- سعي كنيد كتاب هايي مناسب كه مورد علاقه او هستند در دسترس او قرار دهيد. 6- زمينه هايي براي تشويق او در مدرسه فراهم سازيد و از مربيان و معلمان (بدون اين كه برادرتان متوجه شود) بخواهيد كه بيشتر به او توجه كنند و آنان نيز سعي كنند دوستان خوبي براي او بيابند و با برنامه هايي رابطه دوستان ناباب را با او قطع كنند. خلاصه آن كه بايد راه هاي مختلف و متنوع را دنبال كرد تا نتيجه حاصل گردد. پس مأيوس نشويد و هر چه زودتر اقدام كنيد.