بازگشت

گروه: احكام شرعي
 
 
مرکز پاسخگو:دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي:احكام شرعي
موضوع فرعي:احكام شرعي
سؤال:بعد از مرگ افراد معمولاً مراسم سوم، هفتم، چهلم و سالگرد برگزار ميشود. چرا همين روزهاي را مراسم ميگيرند. آيا اين مراسم تأثيري بر حال مرده دارد؟
جواب:

درخصوص گرفتن مراسم سوم، هفتم، چهلم و سالگرد براي متوفي، روايت و سفارش خاصي از طرف معصومين(ع) به دست نيامد. البته احسان و صدقه و قرائت قرآن اگر با نيت خالص باشد، خوب است و ثوابش به مرده ميرسد. رسول خدا(ص) فرمود: هنگامي كه به نيت مرده صدقه داده شود، خداوند به جبرئيل امر ميكند با هفتاد هزار ملك به سوي قبر ميت حركت كنند. در دست هر ملكي طبقي است. وقتي به قبر رسيدند، خطاب به مرده ميگويند: اي ولي خدا، سلام بر تو. اين هديهاي است كه فلان پسر فلاني براي تو فرستاده است و قبر او نوراني ميشود.[1] از امام صادق(ع) سؤال شد: چه چيز براي انسان بعد از مرگش ميرسد؟ حضرت فرمود: حج و صدقه و روزه.[2]پس در مور دبرپايي مراسم سوم و هفتم و... كه امروزه بين ما مرسوم است، دستور استحبابي خاصي از حضرات امامان(ع) به دست نياورديم. گرچه هر كار خيري اگر با نيت خاص و قربةً الي الله انجام گيرد و ثوابش به مرده هديه شود، به او ميرسد.

[1] سفينة البحار، ج 2، ص 555.[2] همان، ص 556.