بازگشت

گروه: اخلاق و عرفان اسلامي
 
 
مرکز پاسخگو:مركز فرهنگي نهاد رهبري در دانشگاه ها
موضوع اصلي:اخلاق و عرفان
موضوع فرعي:رضايت والدين-رضايت در مستحبات
سؤال:مادرم از روزه مستحبي من ممانعت مي كند آيا در اين زمينه از او اطاعت بكنم؟
جواب:

در مورد ممانعت مادرتان از روزه گرفتن در ماه رجب و بعضي سخنان وي، توجه شما را به لزوم احترام و تعظيم نسبت به والدين به خصوص مادر خود جلب مي كنيم. والدين و به خصوص مادر نسبت به فرزند خود حقوق زيادي دارد و اطاعت از فرمان آنها تا زماني كه با دستورات دين و احكام الهي منافات نداشته باشد، لازم و ضروري است و حتي المقدور بايد رضايت و خشنودي آنها را فراهم كند و از هر چه كه سبب نارضايتي و ناخشنودي و آزار و اذيت آنها مي شود جداً خودداري كند به گونه اي كه در قرآن خداوند فرموده است از كوچكترين سخني كه دلالت بر بي احترامي كند پرهيز كنيد {H{/Bفَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍ {w18-21w}{I17:23I}/}H}{M؛ به والدين خود حتي اف (يعني اَه) نگوييدM} لذا در برابر طعنه ها و مسخره كردن هاي والدين و مادر و بداخلاقي و صحبت هاي نارواي آنها سعي كنيد با رفتاري متواضعانه و منطقي و عاقلانه برخورد كنيد و اگر واقعاً دستوراتشان و سخنانشان نيز غيرصحيح است، فرزند بايد با برخورد عاطفي و ملايم و از روي تواضع و نظر رحمت با آنها روبرو شود. اينها به خاطر حق بزرگي است كه پدر و مادر نسبت به فرزند خود دارند. بنابراين اگر روزه گرفتن شما باعث رنجش خاطر والدين شما مي شود، روزه نگيريد ولي گمان هم نكنيد كه از بركات روزه محروم شده ايد (چون روزه در ايام رجب و شعبان معمولاً مستحب است) زيرا رضايت و خشنودي والدين را به دست آورده ايد كه آن امري لازم و واجب است و صحيح نيست براي انجام يك مستحب (روزه گرفتن در ماه رجب و يا شعبان و درك بركات اين دو ماه) از انجام يك واجب (تحصيل رضايت و خشنودي والدين) سرپيچي كنيم. علاوه بر اين كه مي توانيد در اين دو ماه با انجام ديگر مستحبات مثل خواندن دعاهاي بسيار زيبا و با مضامين عالي بركات اين ماه ها را درك كنيد. نكته سوم اين كه مي توانيد با كمك كردن بيشتر در امور خانه در اين دو ماه، موجبات رضايت و خشنودي بيشتر والدين خود را فراهم نماييد و از دعاي خير آنها درباره خود بهره بگيريد، چون دعاي خير پدر و مادر در حق فرزند زودتر به هدف اجابت مي رسد و موجب توفيقات بيشتر شما خواهد شد.