بازگشت

گروه: احكام شرعي
 
 
مرکز پاسخگو:مركز فرهنگي نهاد رهبري در دانشگاه ها
موضوع اصلي:تربيتي و مشاوره-پزشكي
موضوع فرعي:كثرت احتلام
سؤال:اينجانب به طور متوسط هفته اي سه الي چهار مرتبه جنب مي شوم و بعضي روزها دو بار براي رفع اين مشكل چه كار بايد انجام دهم؟
جواب:

احتلام و جنب شدن در خواب امري طبيعي است، ليكن اگر اين مسأله براي شما زيادتر از حد معمول رخ مي دهد در مرحله اول توصيه هاي زير كافي به نظر مي رسد: 1- شب ها دو ساعت قبل از خواب هيچ چيزي نخوريد حتي مايعات. 2- محل خوابيدن شما گرم نباشد، سعي كنيد در جايي كه خنك است بخوابيد. 3- از رو انداز سنگين و زير انداز نرم استفاده نكنيد. 4- سعي كنيد به هر وسيله، نيمه شب از خواب بيدار شده و مثانه خود را تخليه كنيد. 5- ورزش و استحمام با آب سرد را نيز مداومت كنيد. 6- از پوشيدن لباس هاي تنگ و چسبان بپرهيزيد. پس از اجراي موارد فوق نتيجه را با تبيين وضعيت بدني خويش، گزارش نماييد تا در صورت لزوم توصيه هاي ديگر انجام گيرد.