بازگشت

گروه: احكام شرعي
 
 
مرکز پاسخگو:مركز فرهنگي نهاد رهبري در دانشگاه ها
موضوع اصلي:سياسي و انديشه سياسي
موضوع فرعي:انديشمندان اسلامي
سؤال:چرا امروزه دانشمندان بزرگي چون سلطان الو اعطبن مولف كتاب شب هاي پيشاور ديده نمي شود؟
جواب:

از اينكه به محضر علما و مبلّغان شرفياب مي شويد، كار بسيار به جا و شايسته است. حضرت علي(ع) مي فرمايد: {Hاكثر مدارسة العلماء و منافثة الحكماءH}{M؛ هر چه مي توانيد رابطه خود را با حكما و دانشمندان بيشتر كنيد و با آنها رابطه و گفتگوي علمي داشته باشيدM}، {V(نهج البلاغه ، نامه 53)V}. «شبهاي پيشاور كتاب» ارزنده اي است در زمينه اعتقادات شيعه و دفاع از تشيّع. و بجا و شايسته است كتاب هاي ديگري نيز در اين مورد مطالعه كنيد نظير «المراجعات»، «در سقيفه چه گذشت» و... . اما اينكه چرا اين روزها چنين مناظراتي كمتر ديده مي شود به نظر مي رسد كه جهات مختلفي داشته باشد: الف) شرايط و زمان عوض شده و مسائل جديد ديگري پيش آمده است. ب ) مسأله ويژه اي كه امروز براي جهان اسلام مطرح شده است، مكتب هاي الحادي و به عبارت ديگر دشمنان مشتركي است كه به خون اسلام تشنه اند. ج ) دنياي استكبار و اسرائيل كه اين روزها در صدند تا به هر وسيله ممكن اساس و اصل اسلام را تضعيف نمايند. در چنين شرايطي آنچه ضروري تر به نظر مي رسد اين است كه ملل اسلامي با هم متحد گشته و به اختلافات ديرينه خود دامن نزنند و حتي بحث و گفت و گو درباره مسائل اختلافي كمتر شده و به فكر دشمن مشترك باشند و بر همين اساس امام خميني و بسياري از شخصيت هاي ديگر اسلامي امروزه تأكيدشان بر وحدت شيعه و سنّي است. و با پيروزي انقلاب اسلامي ايران در اين زمينه گام هاي زيادي برداشته شده و مي شود و حتي هفته اي به نام هفته وحدت در هر سال نامگذاري شد. علي رغم اين گفتمان، امروزه هستند دانشمندان و عالمان توانايي كه در مسند مناظره، تدريس، تأليف و... از مذاهب حقه تشيع دفاع مي كنند و با اخلاص تمام مكتب اهل بيت را به جهانيان عرضه مي دارند؛ اشخاصي مانند: دكتر تيجاني، با انتشار كتاب هاي: «آن گاه هدايت شدم»، «همراه با راستگويان»، «اهل سنت واقعي»، «از آگاهان بپرسيد»، «از خدا پروا كنيد» و «اهل بيت كليد حلّ مشكلات» خدمت ارزنده اي به مكتب خاندان وحي نموده اند. همچنين استاد جعفر سبحاني، علاّمه مرتضي عسگري و... در اين راه تلاش و فعاليت دارند.