بازگشت

گروه: احكام شرعي
 
 
مرکز پاسخگو:مركز فرهنگي نهاد رهبري در دانشگاه ها
موضوع اصلي:اطلاعات عمومي
موضوع فرعي:خيرات اموات-سنتهاي ديني
سؤال:آيا كارهاي خير از قبيل نماز و روزه و صدقات براي ميت مفيد است ؟
جواب:

انساني كه از دنيا مي رود تا قبل از قيامت پرونده اعمالش گشوده است واموري چند در آن وارد مي گردد از جمله: الف) نتايج و ثمرات اعمال خوب و بدي كه انجام داده وبه مرور زمان ظاهر مي شود مثلا كسي كه مسجد مدرسه كتابخانه و... ساخته يا سنت نيكويي را بنا نهاده كه پيوسته ديگران از ثمراتش بهره مي برند نتايج حاصله از آن مرتبا به ديوان حسنات او افزوده مي شود. ب ) اعمالي كه ديگران در حق ميت انجام مي دهند مانند دعا استغفار يا انجام خدمات اجتماعي مثل دادن صدقه و هديه ثواب براي ميت و يا هر عمل نيكوي ديگري براي ميت مورد نظر ثبت خواهد شد و در عالم برزخ هديه اي بسيار گرانبها برايش خواهد بود. براي آگاهي بيشتر ر.ك: علي محمد اسدي حيات برزخي.