بازگشت

گروه: احكام شرعي
 
 
مرکز پاسخگو:دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي:احكام شرعي
موضوع فرعي:احكام شرعي
سؤال:من در شبي از ماه مبارك رمضان جنب شدم و قبل از اذان براي خوردن سحري بيدار شدم و به اين بهانه كه اگر سحري نخورم نمي توانم روزه بگيرم، غسل نكردم و فقط تيمم به جاي غسل انجام دادم. آيا روزة من صحيح است؟


جواب:

اگر كسي عمداً غسل انجام ندهد تا نزديك اذان صبح شود و چون وقت براي غسل ندارد، وظيفه اش تيمم مي شود، اگر تيمم كن و با حالت تيمم وارد صبح شود، روزة است. گرچه در كوتاهي كردن نسبت به غسل گناه كرده ولي روزة او صحيح است. البته بايد تيمم به طور صحيح انجام شود.