بازگشت

گروه: عمومي
 
 
مرکز پاسخگو:مركز فرهنگي نهاد رهبري در دانشگاه ها
موضوع اصلي:اطلاعات عمومي
موضوع فرعي:استفاده معنوي-ماه رمضان
سؤال:براي استفاده بهتر از ماه مبارك رمضان چه راههايي را توصيه مي كنيد؟
جواب:

گرچه نامه شما در نيمه ماه مبارك رمضان به دست ما رسيد در هر صورت چند توصيه براي شما داريم : 1- در اين ماه سعي كنيد علاوه بر شكم ، زبان ، گوش و ... شما نيز در حال روزه باشد؛ يعني اين كه گرد گناه نگردد. 2- به تلاوت قرآن با تدبر در معاني آن بپردازيد. 3- روزها كمي بيشتر استراحت كنيد و حتماً سحرها يكي دو ساعت بيدار بوده و به نماز ، دعا و تلاوت قرآن بپردازيد. 4- در مجالس وعظ شركت كنيد. 5- دعاي ابو حمزه ثمالي را با توجه به معاني آن بخوانيد (اگر چه شبي يك صفحه). 6- از هر كار خير و عمل نيكي كه از عهده شما بر مي آيد در اين ماه دريغ نكنيد.