بازگشت

گروه: احكام شرعي
 
 
مرکز پاسخگو:مركز فرهنگي نهاد رهبري در دانشگاه ها
موضوع اصلي:فلسفه احكام-اطلاعات عمومي
موضوع فرعي:معناي رمضان-روزه رمضان
سؤال:رمضان يعني چه و چرا روزه مي گيريم؟
جواب:

الف) رمضان نام يكي از ماه هاي قمري است و معناي لغوي آن سوزانيدن است پيامبر فرمودند نام اين ماه رمضان گذاشته شده زيرا گناهان را مي سوزاند يكي از نام هاي خداوند نيز رمضان است. در اين ماه قرآن وانجيل و تورات و زبور نازل شده اند و يكي از چهار ماهي است كه خداوند جنگ را در آن حرام فرموده (مگر جنبه دفاع داشته باشد). ب ) قرآن مي فرمايد: «ما روزه را بر شما واجب كرديم همانگونه كه بر پيروان اديان» گذشته واجب نموديم تا متقي گرديد»، {V(بقره)V} پس فلسفه اصلي وجوب روزه تقويت تقواي الهي و ايجاد رابطه بين بنده و خالق است. ج ) معناي اين كه ماه رمضان ماه ميهماني خدا است. اين است كه خداوند بندگان خود را در اين ماه پذيرايي مي نمايد و پذيرايي خداوند عبارت است از بركت، رحمت، مغفرت، تسبيح حساب كردن نفس كشيدن، عبادت حساب كردن خواب، قبول نمودن اعمال استجابت دعا و... كه همگي از روايات فهميده مي شوند، {V(ترجمه ميزان الحكمه، ج 5، ص 2130)V}. براي آگاهي بيشتر به خطبه شعبانيه پيامبر اكرم(ص) رجوع كنيد.