بازگشت

گروه: احكام شرعي
 
 
مرکز پاسخگو:موسسه در راه حق
موضوع اصلي:امام حسين (ع)
موضوع فرعي:قيام و شهادت
سؤال:اگر امام حسين ( عليه السلام ) در راه اسلام جهاد نمي كرد آيا وضع اسلام همين گونه بود كه امروزه هست ؟
جواب:

اگر امام حسين ( عليه السلام ) در راه اسلام و براي بيدار كردن مسلمانان چنان قيام و فداكاري بي نظير را برپا نمي كرد ، وضع اسلام با وضع امروز آن قابل مقايسه نبود؛ زيرا همان طور كه مي دانيم بعد از رحلت پيامبر اكرم ( ص ) رهبري اسلام از مسير صحيح خود منحرف شد و به دست افراد بي صلاحيّت افتاد . پس از رحلت پيامبر ( ص ) هر اندازه كه زمان به پيش مي رفت ، انحرافات آشكارتر مي شد تا سرانجام كار به جايي رسيد كه افرادي چون يزيد - كه علناً به قوانين و مقرّرات اسلام بي اعتنا بودند - زمام امور را به دست گرفتند ! و « اميرالمؤمنين ! » خوانده شدند . اين وضع براي افرادي چون امام حسين ( عليه السلام ) غير قابل تحمّل و بسي دردناك بود . خطر بزرگ تر كه موجوديّت اسلام را تهديد مي كرد ، خو گرفتن مسلمانان به وضع موجود بود . هنگامي كه يزيد به خلافت رسيد ، تقريباً نيم قرن از زمامداري افراد بي صلاحيّت مي گذشت و انحرافات و فجايعي كه در اين مدّت به نام اسلام انجام مي گرفت ، رفته رفته براي مردم عادّي شده بود و ديگر آن زشتي سابق را نداشت . اگر وضع به همين صورت ادامه مي يافت بعد از گذشت چند قرن اثري از اسلام كامل و واقعي نمي ماند و زمامداران منحرف هر گونه تحريفي كه مصالحشان اقتضا مي كرد در اسلام ايجاد مي كردند . در اين شرايط امكان اعتراض به زمامداران نيز نبود؛ چون فرض كرديم مردم نيز به اين وضع خوگرفته بودند و نادرستي و زشتي رفتار حاكمان را احساس نمي كردند . در اين اوضاع بود كه مسلمانان روشن بين و فرزندان واقعي اسلام ( مانند امام حسين ( عليه السلام ) ) احساس وظيفه كردند و ديدند اگر براي بيداري مسلمانان نكوشند ، حقيقت و موجوديّت اسلام از بين خواهد رفت؛ بنابراين حضرت امام حسين ( عليه السلام ) قيام قهرمانانه عاشورا بر پا كرد و با خون مقدّس خويش ، حقيقت اسلام را از تحريف ها و تجاوزها حفظ كرد . با قيام آن حضرت ( عليه السلام ) مسلمانان از خواب غفلت چشم گشودند و هويّت واقعي زمامداران را آشكارا ديدند و دريافتند كه بين اسلام حقيقي و اسلام آنها فاصله زيادي است . قيام امام حسين ( عليه السلام ) و مجاهدت هاي امامان بعد از ايشان بود كه عدّه اي از مسلمانان را وادار كرد كه معارف و حقايق اسلام را در مكتب اهل بيت بياموزند و به نسل هاي بعد منتقل كنند تا حقيقت اسلام هميشه محفوظ بماند و تا روز قيامت هركس بخواهد اسلام كامل و واقعي را بشناسد به آن دسترسي داشته باشد .