بازگشت

گروه: احكام شرعي
 
 
مرکز پاسخگو:پاسخگوئي به سؤالات ديني آستان قدس رضوي
موضوع اصلي:نماز مسافر
موضوع فرعي:حكم نماز در بيرجند
سؤال:1-فاصله محل زندگي و بيرجند « 6 فرسخ» است و هر هفته 2 بار و گاهي كمتر و بعضي مواقع بيشتر رفت و آمد دارم حكم نماز و روزه من در بيرجند چگونه است ؟ حكم نماز در محل كار كه فاصله بيشتر از حد ترخص است چه حكمي دارد؟
جواب:

ج1- اگر در هر ماه ده روز در سفر است , نماز تمام است .
شرط هفتم :« آنكه كثير السفر نباشد و اما كسي كه كارش متوقف بر سفر است مانند پستچي و چوپان يا كسي كه زياد سفري مي كند . هر چند كار او متوقف برآن نباشد مانند كسي كه سه روز در هفته در مسافرت باشد و هرچند براي تفريح باشد. اينگونه افراد بايد نماز را تمام بخوانند .
«توضيح المسائل حضرت آيه الله سيستاني , ص 265 مسئله 1296 »
درصدق عنوان راننده و مانند آن معتبر است كه تصميم بر ادامه رانندگي داشته باشد و زمان استراحتش بيش از مقدار معمول رانندگي طولاني نباشد . پس كسي كه مثلا درهفته يك روز سفر مي رود , راننده بر او صدق نمي كند . و اما عنوان كثير السفر صدق مي كند بر كسي كه حداقل در هفته سه روز يا در ماه ده روز در مسافرت باشد و تصميم بر ادامه اين وضع براي حداقل شش ماه در سال و يا سه ماه در دوسال به بالا ( البته درماه اول بايد احتياطا جمع كند ) ولي اگر درهفته دو روز در سفر باشد. بنابر احتياط واجب هم شكسته بخواند و هم تمام .
خلاصه : اگر در هفته سه روز يا در ماه ده روز در سفر است نماز تمام است و روزه هم صحيح است و اگر در ماه ده روز نمي باشد. و درهفته دو روز مي باشد احتياط واجب هم شكسته بخواند و هم تمام و روزه هم بايد بگيرد و قضاي روزه را هم بگيرد. يعني: ( در روزه هم جمع كند )
قسمت دوم سوال : كسي محل رفت او كمتر از هشت فرسخ شرعي ( 44 كيلومتر تقريبا نباشد ) وحال اينكه سوال شما بيشتر از حد ترخص و كمتر از حد مسافت شرعي مي باشد نماز شما تمام و روزه هم صحيح است .
«توضيح المسائل حضرت آيه الله سيستاني , ص 259 مسئله شرط اول و مسئله »1261