بازگشت

گروه: احكام شرعي
 
 
مرکز پاسخگو:تبيان
موضوع اصلي:كلام
موضوع فرعي:زمان حاضر و زمينه هاي ظهور امام زمان
سؤال:امروزه چه چيزي سبب شده است تا تحقق وحدت كامل اسلامي بيش از هر زماني زمينه داشته باشد؟
جواب:

وسايل ارتباطي زمينه‎ساز اتحاد مسلمانان در عصر حاضر است. وسايل ارتباط جديد خود بخود مسلمانان را به هم نزديك كرده و از حال هم با خبر ساخته و فاصله زمان و مكان را از ميان برداشته و مسائلي را كه مسلمانان در هر منطقه و كشوري با آن درگيري دارند به عموم مسلمانان عرضه و همه را به همكاري و همصدايي دعوت مي‎كند.