بازگشت

گروه: اديان و مذاهب و فرق
 
 
مرکز پاسخگو:تبيان
موضوع اصلي:سيره
موضوع فرعي:واكنش موسي به گوساله پرستي قومش
سؤال:موسي(ع) هنگامي كه از ميعاد چهل روزه خودش به ميان بني اسرائيل برگشت، در مقابل عمل گوساله​پرستي آنها چه كرد و چرا اينكار را كرد؟


جواب:

قرآن عكس العمل شديد موسي(ع) را در برابر اين صحنه و در اين لحظات بحراني و طوفاني چنين بازگو مي​كند «موسي بي​درنگ الواح تورات را از دست خود بيفكند و به سراغ برادرش هارون رفت و سر و ريش او را گرفت و به سوي خود كشيد»! اعراف/150.

علاوه بر اينها شديداً هارون را مورد سرزنش و ملامت قرار داد و بر او بانگ زد كه آيا در حفظ عقايد جامعه بني اسرائيل كوتاهي كردي و با فرمان من مخالفت نمودي؟

در حقيقت اين واكنش از يكسو روشنگر حال دروني موسي(ع) و التهاب و بي​قراري و ناراحتي شديد او در برابر بت​پرستي و انحراف آنها بود، و از سوي ديگر وسيله مؤثري براي تكان دادن مغزهاي خفته بني اسرائيل و توجه دادن آنها به زشتي فوق​العاده اعمالشان.

بنابراين اگر فرضاً انداختن الواح تورات در اينجا زنندگي داشته باشد و حمله به سوي برادر كار صحيحي به نظر نرسد، اما به توجه به اين حقيقت كه بدون ابراز اين واكنش شديد و عكس العمل پرهيجان هيچگاه بني اسرائيل به اهميت و عمق خطاي خويش پي نمي​بردند و ممكن بود آثار بت​پرستي در اعماق ذهنشان باقي بماند. اين كار نه تنها نكوهيده نبود بلكه واجب و لازم محسوب مي​گرديد.

در اينجا موسي(ع) به قدري ناراحت شد كه در هيچ لحظه از تاريخ بني اسرائيل چنين ناراحتي و خشم شديدي براي او رخ نداد، چون خود را در برابر بدترين صحنه​ها، يعني انحراف از خداپرستي به سوي گوساله​پرستي مي​ديد و تمام آثار را در خطر مشاهده مي​كرد.

بنابراين انداختن الواح و مؤاخذه شديد برادر در چنين لحظه​اي كاملاً طبيعي بود.