بازگشت

گروه: اديان و مذاهب و فرق
 
 
مرکز پاسخگو:تبيان
موضوع اصلي:سيره
موضوع فرعي:بررسي اختلاف قرآن و تورات در مورد شخص سا
سؤال:اختلافي كه بين قرآن و تورات بر سر شخص سازنده گوساله در زمان غيبت چهل روزه موسي در ميان بني اسرائيل وجود دارد چگونه است؟


جواب:

همانطوري كه از آيات قرآن استفاده مي​شود، گوساله را بني اسرائيل ساخته و نه هارون، شخصي از ميان بني اسرائيل به نام سامري اقدام به چنين كاري كرد، اما هارون برادر و معاون و ياور موسي از پاي ننشست و حداكثر تلاش و كوشش را به كار برد، آنچنان كه نزديك بود او را به قتل برساند.

ولي عجيب اين است كه تورات كنوني گوساله​سازي و دعوت به بت​پرستي را به هارون، برادر و جانشين و وزير موسي(ع) نسبت مي​دهد!

در فصل 32 از سفر خروج تورات چنين مي​خوانيم

«و هنگام ديدن قوم كه موسي از فرود آمدن از كوه درنگ مي​نمايد، آن قوم نزد هارون جمع آمده وي را گفتند كه برخيز و از براي ما خداياني بساز كه در پيشاپيش ما بروند، زيرا كه اين موسي مردي كه ما را از ملك مصر بيرون آورد نمي​دانيم كه وي را چه واقع شد ـ و هارون به ايشان گفت گوشواره​هاي زريني كه در گوشهاي زنان و پسران و دختران شمايند، بيرون كرده نزد من بياوريد ـ پس تمامي قوم گوشواره​هاي زريني كه در گوشهاي ايشان بودند بيرون كرده به نزد هارون آوردند و آنها را از دست ايشان گرفته، آن را به آلت حكاكي تصوير نمود، از آن گوساله​اي ريخته شده ساخت و گفتند اي اسرائيل اينانند خدايان تو كه تو را از زمين مصر بيرون آوردند ...»

و به دنبال آن مراسمي را كه هاورن براي قرباني كردن در برابر اين بت تعيين كرده بود بيان مي​كند!

آنچه در بالا گفته شد قسمتي از داستان گوساله​پرستي بني اسرائيل در تورات كنوني با عين عبارت بود، در حالي كه خود تورات اشاره به مقام برجسته هارون در فصول ديگر كرده است از جمله تصريح مي​كند بعضي از معجزات موسي(ع) به دست هارون آشكار گشت (فصل هشتم از سفر خروج تورات).

و هاورن را به عنوان پيغمبر از طرف موسي(ع) معرفي مي​كند (فصل هشتم از سفر خروج).

و در هر صورت براي هارون كه رسماً جانشين موسي(ع) بود و عارف به معارف به شريعت او، مقام والايي قائل است، اما خرافه را ببينيد كه او را بت​ساز و عامل بت​پرستي معرفي نموده و حتي در برابر اعتراض موسي(ع) به هارون عذر بدتر از گناه از او نقل كرده است كه چون اين قوم مايل به بدي بودند من هم به بدي تشويقشان كردم! در حالي كه قرآن دامان اين دو رهبر را از هرگونه آلودگي و شرك و بت​پرستي پاك مي​داند.