بازگشت

گروه: احكام شرعي
 
 
مرکز پاسخگو:تبيان
موضوع اصلي:روزه
موضوع فرعي:روزه سخن
سؤال:منظور از روزه سخن چيست ؟
جواب:

منظور از روزه سخن ، حرف نزدن است ، به عنوان مثال حضرت مريم هنگام تولد حضرت عيسي به اين روزه مامور گشت ولي در شريعت اسلام اين عمل به عنوان عبادت مشروع نمي باشد و مربوط به موارد خاصي بوده است.