بازگشت

گروه: احكام شرعي
 
 
مرکز پاسخگو:تبيان
موضوع اصلي:احكام شرعي
موضوع فرعي:احكام شرعي
سؤال:در برخي روايات مي خوانيم كه اگر كسي دو روز در فلان ماه روزه بگيرد، خداوند همه گناهان او را مي آمرزد با اين وجود، آيه «فَمَنْ يَعْملْ مِثْقالَ ذَرَّة خَيْراً يَرَهُ» چه معنايي دارد؟

جواب:

عبادات و اعمالي كه در نظر دين وسيله آمرزش گناهان است، نقش مؤثّري در اميدواري انسان دارد، مانند توبه كه باعث بخشيده شدن گناهان است. نبايد پنداشت كه مي توان يك عمرِ گناه كرد و با يك توبه يا با دو روز، روزه گرفتن گناهان بخشيده خواهد شد. شايد توفيق توبه و يا انجام اعمالي را كه باعث آمرزش گناهان مي شود، نيابيم و به عذاب آخرت گرفتار شويم. آيه شريفه «فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرّة شَرّاً يَرَهُ» اعمال زشتي را شامل مي شود كه حتّي با توبه يا ديگر اعمال آمرزيده نشده باشد. همچنين بايد به اين نكته توجّه كرد كه در تفسير آيات قرآن نبايد احاديث و آيات ديگر را از نظر دور داشت مثلا در فهم معناي آيه مذكور بايد به آيات توبه و احاديثي مانند: «التّائِبُ مَنِ الذَّنْبِ كَمَنْ لاذَنْبَ لَهُ كسي كه از گناه توبه كند مثل بي گناه است(از اين لحاظ كه كيفر نمي شود» و نيز به رواياتي كه مضمون آنها آمرزش گناهان كسي است كه عبادت خاصّي را انجام داده است، توجّه كرد.
 
( بخش پاسخ به سؤالات )


ـ22ـ