بازگشت

گروه: احكام شرعي
 
 
مرکز پاسخگو:تبيان
موضوع اصلي:احكام شرعي
موضوع فرعي:احكام شرعي
سؤال:مي گويند هر كسي اعتراف به «اشهد ان لا اله الله و اشهد ان محمّداً رسول الله» بنمايد مي توان او را مسلمان دانست، اگر اين تنها شرط مسلمان بودن شخصي باشد. مثلا چطور مي توان شخصي را كه نه نماز مي خواند و نه زكات مي دهد و نه روزه مي گيرد و نه از محرّمات الهي پ
جواب:

آيين مسلماني مراحلي دارد
مرحله اوّل آن همان ايمان به توحيد خداوند و نبوّت پيامبر اسلام است كه دو جمله «شهادتين» معرّف آن است و مراحل بعدي همان عمل به دستورات و قواني اسلامي است و آنچه مايه سعادت جاويدان است، همان عقيده و ايمان همراه با عمل است.
بنابراين شخصي كه اقرار به دو اصل بالا، يعني توحيد و نبوّت پيامبر اسلام مي كند، ولي اعمال و رفتار او با مقررات اسلام تطبيق نمي كند، تنها احكام اجتماعي اسلام در حق او جاري است نه اينكه يك مسلمان راستين و سعادتمند و اهل نجات باشد.
 
(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ1192ـ