بازگشت

گروه: عمومي
 
 
مرکز پاسخگو:تبيان
موضوع اصلي:صفت الحرام و المبارك
موضوع فرعي:الحرام براي محرم و المبارك براي رمضان
سؤال:صفت «الحرام» بار ماه محرّم و «المبارك» براي رمضان به چه معناست؟

جواب:

اين كه «محرّم الحرام» مي گويند، از اين روست كه ماه محرّم از ماههاي حرام است و جنگ در آن جايز نيست و اين كه «رمضان المبارك» مي گويند، بدين دليل است كه اين ماه، ماهي است كه از لحاظ معنوي داراي بركتي بس فراوان است.
 
(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ1394ـ