بازگشت

گروه: احكام شرعي
 
 
مرکز پاسخگو:تبيان
موضوع اصلي:قهر بين دو مومن
موضوع فرعي:قهر بين دو مومن موجب بطلان نماز نميشود
سؤال:آيا قهر بين دو مؤمن باعث بطلان نماز و روزه آنان است؟

جواب:

در دستورات ديني و اخلاقي اسلامي آمده است كه قهر نبايد بيشتر از سه روز طول بكشد ليكن قهر موجب بطلان نماز نمي شود. خوب است هميشه چهره برتر اخلاق در نظر ما باشد. نه اينكه فقط بطلان نماز يا روزه باشد.
مرحله قبول نماز مهمتر از صحيح بودن آن است. بهتر است ببينم اعمال عبادي ما به مرحله قبول مي رسد يا خير؟
 
(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ2117ـ
             اخـلاق و تربيت
             اطاعت و عبادات            نقش عبادات درتربيت               ملحقات