بازگشت

گروه: احكام شرعي
 
 
مرکز پاسخگو:تبيان
موضوع اصلي:نماز و روزه
موضوع فرعي:نماز و روزه در زمان ما و زمان پيامبر (ص)
سؤال:آيا نماز و روزه زمان ما همان نماز و روزه زمان پيامبر است؟

جواب:

نماز و روزه اي كه ما به آن مكلّفيم، همان نماز و روزه اي است كه پيامبر اسلام آن را از سوي خدا آورده و يا به اذن خدا تشريع فرموده است و امامان معصوم((عليهم السلام))نيز آن را بيان كرده اند و مراجع تقليد با استفاده از روايات، احكام آنها را در رساله هاي عمليّه خويش باز گفته اند.
 
( بخش پاسخ به سؤالات )


ـ2129ـ