بازگشت

گروه: احكام شرعي
 
 
مرکز پاسخگو:تبيان
موضوع اصلي:تكليف
موضوع فرعي:روزه براي دختري كه روزه گرفتن براي او مش
سؤال:تكليف چيست؟ و آيا براي دختري كه به تكليف مي رسد، روزه گرفتن دشوار نيست؟

جواب:

تكليف لطف و موهبتي از جانب خداوند است و اين كه دختر نه سالش تمام شد بالغ و مكلّف مي شود، دليل بر اين است كه اين استعداد و ظرفيت براي دختر در اين سن هست. آري چنانچه نتواند مثلا روزه ماه رمضان بگيرد، يا بترسد كه مريض شود، يا اگر مريض است مرضش طول بكشد، بر او واجب نيست.
 
( بخش پاسخ به سؤالات )