بازگشت

گروه: احكام شرعي
 
 
مرکز پاسخگو:تبيان
موضوع اصلي:محتلم شدن
موضوع فرعي:محتلم شدن بين روز در ماه رمضان
سؤال:اگر انسان در بين روز در ماه رمضان محتلم شود بايد همان موقع غسل كند؟

جواب:

كسي كه در روز ماه رمضان محتلم شود از جهت روزه دار بودن لازم نيست غسل كند، بنابراين كه اگر نماز ظهر و عصر را خوانده و بعد از ظهر محتلم شده است، لازم نيست تا قبل از مغرب غسل كند، ولي اگر نماز ظهر و عصر را نخوانده باشد بايد براي نماز غسل كند.
 
(بخش پاسخ به سؤالات )