بازگشت

گروه: احكام شرعي
 
 
مرکز پاسخگو:تبيان
موضوع اصلي:روزه
موضوع فرعي:توضيح درباره نيت روزه
سؤال:درباره نيّت روزه بود؟

جواب:

كلاّ نيّت امر قلبي است و لازم نيست آن را انسان به زبان بياورد و در رساله ي امام آمده است كه لازم نيست انسان نيت روزه را از قلب خود بگذراند يا مثلاً بگويد فردا را روزه مي گيرم بلكه همين قدر كه براي انجام فرمان خداوند عالم از اذان صبح تا مغرب كاري كه روزه را باطل مي كند انجام ندهد كافي است درباره نيّت مسائل فراواني مطرح است كه در رساله ها آورده شده است از جمله اينكه انسان مي تواند در هر شب از ماه رمضان براي روزه فرداي آن نيّت كند و بهتر است كه شب اول ماه هم نيّت روزه همه ماه را بكند.
براي آگاهي از تفصيل احكام و مسائل مربوط به نيّت بايد به رساله ي امام مراجعه فرمائيد.
 
( بخش پاسخ به سؤالات )


ـ167ـ