بازگشت

گروه: احكام شرعي
 
 
مرکز پاسخگو:جامعة الزهراء
موضوع اصلي:احكام شرعي
موضوع فرعي:احكام شرعي
سؤال:با توجه به اين كه كسب مقامات معنوي به اعمال صالح بستگي دارد نه به جنسيت. آيا ايامي را كه زن عذر شرعي بر ترك عبادات دارد و مثلاً از ثواب روزه تمام رمضان محروم است چگونه ميتواند در كسب فيوضات و مقامات معنوي با مرد برابر باشد؟
جواب:

«انَّ اكرمكم عندالله اتقيكم»

در پاسخ، ذكر چند نكته لازم است:

اول: بلوغ در زنان زودتر از مردان صورت ميگيرد كه همين اختلاف زماني، عبادتهاي ايام بدون عبادت زنان را جبران ميكند (نماز، روزه و طواف). با اين محاسبه حتي گاهي دوران عبادت زن بيشتر هم ميشود در ضمن اين كه هنگام يائسگي، زنان و مردان مساويند.

دوم: در ايام عادت ماهانه فقط عبادتهاي واجب انجام نميگيرد آن هم با توجه به اين كه نماز، قضا ندارد اما روزههاي ترك شده بايد اعاده شود. لذا در رسالة عمليه آمده كه مستحب است زن حائض موقع نماز وضو بگيرد و در سجده مشغول ذكر و دعا گردد.

سوم: برخي از اعمال كه در شرايط عادي عبادت هستند، در ايام عذر شرعي (قاعدگي)، تركشان عبادت است چون براي انجام امر الهي است. حال كه اتيان آنها در اين دوران عبادت به حساب نميآيد، زيرا تقرب در پرتو بندگي ميسور است، بندگي هم در ساية اطاعت دستور مولا محقق ميشود، پس وقتي مولا در شرايط خاصي، نماز نخواندن را وظيفه دانست، ما نيز مأمور به انجام وظيفهايم. لذا ترك نماز با نيت خدايي و انگيزة اطاعت از شارع مقدس، نه تنها ترك عبادت نيست، بلكه عين عبادت و امتثال است.

چهارم: عبادت بصورت مطلق و ذكر محبوب، در همه حال ميسّر است و زن معذور ميتواند به جهت محروميت از عبادت خاص (نماز و روزه) با دلي آرام در سجاده نشسته، به ذكر حضرت حق ـ جلّ و علي ـ مشغول شده با دعا و قرآن و زيارات، ياد خداي تعالي را ـ كه خود، بندگي است ـ تجلّي بخشد و ان شأالله به قرب حق تعالي نائل آيد.