بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:2

رديف عنوان سؤال
  1   1 ـ از اول سن تكليف مقلد مرجعي نبودم الآن تصميم گرفته ام ازآيت الله بهجت تقليد نمايم لطفا بفرماييد چگونه ايشان را به مرجعيت قبول كنم ، يعني مثلا بايد نيت خاص بكنم و . . . ويا اين كه تكليف نماز وروزه هاي گذشته ام چيست ؟  
  2   بنده از زماني كه به سن تكليف رسيده ام از رساله امام خميني استفاده مي كردم در حالي كه سن من 18 سال مي باشد و زماني كه امام در قيد حيات نبودند به سن تكليف رسيده ام و از رساله ايشان به نام آيت الله خامنه اي استفاده مي كردم، زيرا رساله اي از حضرت آيت الله خامنه اي در بازار نيافتم. آيا نماز و روزه ام اشكال پيدا مي كند؟ لطفا بگوييد رساله ايشان را از كجا تهيه كنم؟