بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   2ـ بعد از ماه مبارك رمضان تصميم به قرائت قرآن و نماز شب گرفته ام ولي نمي دانم چرا نمي توانم عملا اجرا كنم لطفا راهنمايي بفرماييد؟