بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:3

رديف عنوان سؤال
  1   مي گويند هر كسي اعتراف به « اشهد ان لا اله اللَّه و اشهد ان محمّداً رسول اللَّه » بنمايد مي توان او را مسلمان دانست ، اگر اين تنها شرط مسلمان بودن شخصي باشد . مثلاً چطور مي توان شخصي را كه نه نماز مي خواند و نه زكات مي دهد و نه روزه مي گيرد و نه از محرّمات الهي پرهيز مي كند مسلمان واقعي دانست ، آيا اين گونه افراد فقط مسلمان شهادتي نيستند ؟  
  2   آيا ارزش يك شخص به ظاهر مسلمان ( كه بگويد خدا پرستم ؛ نماز بخواند و روزه بگيرد و دروغ هم بگويد . . . ) بيشتر است يا يك شخص كافر كه خدا را هم قبول ندارد ؟  
  3   آيا شيعه و اهل تسنن درباره زمان افطار در ماه مبارك رمضان با يكديگر اختلاف دارند ؟