بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:5

رديف عنوان سؤال
  1   صفت « الحرام » بار ماه محرّم و « المبارك » براي رمضان به چه معناست ؟  
  2   دوازدهم و بيست و دوم بهمن چه روزهايي است ؟  
  3   فضيلت ماه مبارك رمضان و شب قدر از چه روست ؟  
  4   در دين اسلام درباره اهميّت و عظمت « شب قدر » سخن بسيار رفته و پيشوايان ديني براي اين شب - كه بنابر مشهور ، يكي از شبهاي نوزدهم ، بيست و يكم و بيست و سوم ماه رمضان است - عبادتها و دستورهايي ويژه دارند . به نظر مي رسد كه شب قدر در تمام سال بيش از يك شب نيست ، ولي مي دانيم كه ماه رمضان به دليل تفاوت افق ، در برخي كشورها يكي دو روز زودتر يا ديرتر از ديگر كشورها آغاز مي شود . پس ، شب قدر در اين نقاط ، همزمان نيست . اين با يكي بودن شب قدر در تمام سال و اين كه فرشتگان در اين كه فرشتگان در اين شب خاص ، با رحمت الهي فرود مي آيند ، چگونه مي سازد ؟ آيا شب قدر ، تنها ويژه زمان پيامبر اكرم ( ص ) و مكّه بوده است و در زمانهاي پس از آن شب قدري در كار نيست ؟  
  5   حضرت علي ( عليه السلام ) در نوزدهم ماه مبارك رمضان كه - مثلاً - در زمستان بوده ، ضربت خورده است . اين را نيز مي دانيم كه سال قمري با سال شمسي ، در حدود يازده روز تفاوت دارد . ولي اينك ملاحظه مي كنيم كه روز نوزدهم رمضان گاهي در زمستان و گاهي در تابستان و گاهي در پاييز و بهار است . پس ، در اين صورت ماه قمري صحيح نيست و تاريخ دقيق را نشان نمي دهد ، و همچون ديگر روزهاي سوگواري و اعياد مذهبي اين اشكال پيش مي آيد كه گاهي در پاييز و گاهي در بهار و گاهي در فصلهاي ديگر است ؟