بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   حضرت علي عليه السلام در نوزدهم ماه مبارك رمضان كه ( مثلا ) در زمستان بوده ضربت خورده اسـت , ( ايـن را هـم مي دانيم كه سال قمري با شمسي در حدود يازده روز تفاوت دارد ) ولي حالا مـلاحـظـه مي كنيم كه نوزده رمضان گاهي در زمستان و گاهي در تابستان و گاهي در پاييز و بـهـار واقع مي شود , پس در اين صورت ماه قمري صحيح نيست وتاريخ دقيق را نشان نمي دهد و هـمچنين در موارد ساير روزهاي سوگواري و عيدهاي مذهبي اين اشكال پيش مي آيد كه گاهي در پاييز و گاهي در بهار و يا در فصول ديگرواقع مي شود .