بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   بـه نظر مي رسد كه شب قدر در تمام سال بيش از يك شب نيست ولي از طرفي مي دانيم كه به جـهـت تـفـاوت افـق , مـاه رمضان در بعضي از كشورها يكي دو روز زودتر و در بعضي ديرتر آغاز مي شود , روي اين حساب شب قدر اين نقاط هم يكي دو شب با هم اختلاف پيدا مي كنند و بدين ترتيب براي نقاط مختلف , شب قدرهاي متعددي به وجود مي آيد . اين وضع , با يكي بودن شب قدر در تمام سال و اين كه فرشتگان در اين شب مخصوص ,با رحمت الهي فرود مي آيند و يا اين كه شب قدر اختصاصي به زمان پيامبر اكرم صلي اللّه عليه و آله و سلم و محيط مكه داشت و در زمانهاي بعد شب قدر وجودندارد , چگونه مي سازد ؟